A A A

SZEJTAN


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “Szejtan”
Czechów 41 C, 66-431 Santok,
ul. Wodna 1, 66-235 Torzym
NIP: 5991368808
Anna Rusakiewicz - Właściciel
Tel. kom.: 0502-403-030


Sporządzono 2 wnioski:

1. do PHARE 2002 BHP; złożony w sierpniu 2004 r. Skuteczny – firma otrzymała około 15 000,00 EUR co stanowi 50 % dofinansowani do kosztów kwalifikowanych dotyczących inwestycji w zakresie BHP,

2. złożony 2 grudnia 2004 r. do działania 2.3 wniosek o 50 % dotacji na kwotę do około 1 010 500,00 zł; wniosek przeszedł kwalifikacje formalne jednak nie otrzymał dotacji,

3. Sporządzono 2 wniosek zmodyfikowany i ulepszony. Złożony w terminie do 20 maja 2005 r.; Przeszedł kwalifikacje formalne i merytoryczne – dotacja przyznana.

4. Sporządzono wniosek o dotację z funduszu PHARE 2002 w lutym 2006 r. Wniosek uzyskał akceptację i przyznano dotację w wysokości 25 000 EUR.