A A A

ROFIX


ROFIX Sp. z o.o.
ul. Aleja Wolności 6, 66-500 Strzelce Kraj.
Małgorzata Chochowska, Adam Maraszek
tel. (095) 763 11 55


1. Złożono wniosek do SPO WKP działanie 2.3 w dniu 20 maja 2005 r. Wnioskuje się o dotację w wysokości 50 % kosztów w wysokości do 1 250 000 zł. Wniosek przeszedł kwalifikacje formalne, ekonomiczno-techniczne i merytoryczne. Dotacja przyznana.

2. Złożono 2 wniosek do programu SPO WKP priorytet 2, poddziałanie 2.2.1. Aktualnie w oczekiwaniu na decyzję komisji oceniającej.