A A A

RAVEN


RAVEN Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Jarosław Horodyski – Dyrektor Zarządzający
NIP: 598 10 00 432
tel.: (0 95) 752 41 17(18),
fax: (0 95) 752 20 26


Sporządzono 2 wnioski:

1. do PHARE 2002 BHP; złożony w sierpniu 2004 r. Skuteczny – firma otrzymała około 15 000,00 EUR co stanowi 50 % dofinansowani do kosztów kwalifikowanych dotyczących inwestycji w zakresie BHP,

2. złożony 2 grudnia 2004 r. do działania 2.3 wniosek o 50 % dotacji na kwotę do około 1 010 500,00 zł; wniosek przeszedł kwalifikacje formalne jednak nie otrzymał dotacji,

3. Sporządzono 2 wniosek zmodyfikowany i ulepszony. Złożony w terminie do 20 maja 2005 r.; Przeszedł kwalifikacje formalne i merytoryczne – dotacja przyznana.

4. Sporządzono wniosek o dotację z funduszu PHARE 2002 w lutym 2006 r. Wniosek uzyskał akceptację i przyznano dotację w wysokości 25 000 EUR.