A A A

MEPROZET


“MEPROZET Stare Kurowo”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kościuszki 49
NIP: 599-25-54-022
Zenon Michałowski - Prezes Zarządu
tel. (095) 761-50-27, 761-50-83


W trakcie realizacji „Nowoczesna firma – wykształcone kadry. Szkolenia ogólne i kursy techniczne dla pracowników firmy Meprozet Stare Kurowo Sp. z o. o.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z budżetu państwa (8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)

Sporządzono 2 wnioski:

1. do działania 2.3 – skutecznie; wniosek złożono 2 grudnia 2004 r.; wnioskowano o dotację w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych co stanowi około 400 000,00 zł z 800 000,00 zł kosztów kwalifikowanych; aktualnie trwa oczekiwanie na umowę dotacji.

2. do działania 2.4 – skutecznie; wniosek złożono 16 marca 2005 r. do NFOŚiGW. Wnioskowano o 65 % dofinansowania inwestycji stanowiący kwotę 2 288 000,00 zł;http://www.meprozet.biz.pl/