A A A

GTP


Gorzowska Telewizja Przewodowa Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 71, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adam Tuczyński – Wiceprezes
tel. (095) 737-07-07


Sporządzono 3 wnioski:

1. złożony w styczniu 2004 r. do PHARE 2001 o pokrycie 25 % kosztów kwalifikowanych dotacją na działania inwestycyjne – skutecznie. Firma otrzymała i rozliczyła już otrzymaną dotację,

2. złożony w sierpniu 2004 r. do Regionalnego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych o 50 % dofinansowania działań inwestycyjnych. Wniosek skuteczny. Aktualnie podpisano umowę dotacji i trwa oczekiwanie na przelania zaliczki 50 % dotacji.

3. Wniosek do działania 3.4 dla Mikroprzedsiębiorstw; wniosek o 65 % dotacji; na kwotę do 50 tys. EUR; wniosek złożony 9 maja 2005 r.; wniosek przeszedł kwalifikacje formalne. Firma otrzymała dotację.

4. W lutym 2006 r. złożono wniosek do ZPORR (działanie 3.4 “Mikroprzedsiębiorstwa”, edycja 1/2006) o 4 dotację. Trwa oczekiwanie na wyniki badania wniosku.

Ogółem firma skorzystała na współpracy z SUBSTUDIUM otrzymując kilkanaście tysięcy EUR, i aktualnie oczekuje na kilkadziesiąt dalszych.