A A A

GLOB-TERM


GLOB-TERM Spółka Cywilna
Mierzyn, ul. Za Wiatrakiem 9
72-006 Szczecin
Bartosz Zalewski, Józef Zalewski
tel. 601 056 387


1. Złożono wniosek o dotację w lutym 2006 r. do programu ZPORR (działanie 3.4 “Mikroprzedsiębiorstwa” edycja 1/2006). Decyzja komisji sprawdzającej – pozytywna.