A A A

DRUKARNIA


DRUKARNIA S.


1. Złożono wniosek o dotację w lutym 2006 r. do programu ZPORR (działanie 3.4 “Mikroprzedsiębiorstwa” edycja 1/2006). Klient otrzymał dotację.