A A A

Dotacje


Dostępne są następujące programy pomocowe:

  • AKTUALNE: Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"
  • AKTUALNE:Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
  • AKTUALNE: Program Operacyjny "Innowacyjna gospodarka" [dotacje na internetowe przedsięwzięcia, innowacyjne inwestycje w wynalazki]
  • AKTUALNE: Kredyt technologiczny z BGK
  • AKTUALNE:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich [dotacje na tworzenie firm na terenach wiejskich]


www.parp.gov.pl    www.konkurencyjnosc.gov.pl    www.bgk.pl