A A A

Strona główna


 • Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wraz z przedsiębiorcą projektujemy i przygotowujemy długofalowe strategie firmy w oparciu o ramy programowe funduszy unijnych.
 • Modyfikujemy bieżące strategie marketingowe przedsiębiorstw w celu dostosowania ich do wymagań unijnych.


NASZE USŁUGI:

 • Wspomagamy firmy we wdrażaniu nowej strategii
 • Opracowanie strategii dla całego przedsiębiorstwa
 • Planowanie projektów, analizy wykonalności, analizy ryzyk
 • Opracowanie harmonogramu projektu
 • Wsparcie w zarządzaniu projektami
 • Koordynacja projektów w przedsiębiorstwie
 • Wdrażanie metodologii projektowych
 • Wsparcie w realizacji określonych celów biznesowych
 • Przygotowywanie planów marketingowych i sprzedażowych
 • Zdobywanie stosownych zezwoleń, koncesji, opinii i certyfikatów
 • Rozliczanie projektów
 • Audyt


NASZE DZIAŁANIA:

 • Specjalizujemy się w projektowaniu i przygotowywaniu długofalowych strategii firmy w połączeniu z ramami programowymi funduszy unijnych. Modyfikujemy bieżące strategie marketingowe w celu dostosowania do strategii programów unijnych. Zwieńczeniem tej pracy stają się pomoce pieniężne ze środków unijnych.
 • Jednym z podstawowych czynników decydujących o sukcesie każdego przedsięwzięcia jest właściwa identyfikacjapotrzeb przyszłych odbiorców, zdefiniowanie wymagań oraz ograniczeń mogących mieć wpływ na funkcjonalność rozwiązania.
 • W naszej pracy wychodzimy od szczegółowej diagnozy Państwa indywidualnych potrzeb i uwarunkowań rynkowych.
 • Każde działanie poprzedzamy wnikliwą analizą sytuacji bieżącej i funkcjonalności proponowanych rozwiązań.
 • Działania w każdym przypadku konstruujemy i testujemy stosownie do indywidualnych wymogów i sytuacji.
 • Gwarancją funkcjonowania proponowanych przez nas strategii jest precyzyjna, kompleksowa diagnoza i analiza Firmy.
 • Przygotowujemy Klienta do realizacji wytyczonych celów rynkowych, w drodze wdrożenia projektów o koordynacji ich funkcjonalności.
 • Przekazywane naszym Klientom rozwiązania i metody doskonalenia zapewniają wysoki standard funkcjonowania.